För att kontakta styrelsen är det enklast att skicka e-post till npf@attention-sollentunavasby.se.

Ordförande, Jonna Svensson

Jonna har varit medlem i Attention sedan 2009. Efter tre år som medlem tyckte Jonna att det var dags att starta en lokalförening i Sollentuna, så det gjorde hon 2012, tillsammans med Lillemor.

Vice ordförande, Lillemor Holmgren

Lillemor har varit med längst av oss alla, medlem sedan 2008. Hon började engagera sig i Attention som reporter för medlemstidningen Attention. När Jonna tyckte det var dags att Sollentuna skulle ha en lokalförening var Lillemor med och startade vår förening.

Kassör, Eva Eggeby

Eva blev medlem i Attention 2013 och blev snabbt invald i styrelsen, hon har varit vår kassör ända sedan 2014.

Sekreterare, Anna Markström

Blev medlem i Attention 2011, medlem i Attention Sollentuna/Väsby sedan 2016 och styrelseledamot i föreningen sedan 2019.

Styrelseledamot, Josefin Julin

Blev medlem i Attention 2022 och valdes in i styrelsen 2023.

Styrelseledamot, Madeleine Hermansson Thors

Blev medlem i Attention 2023 och valdes in i styrelsen 2023.