Vi är intressepolitiskt aktiva för att förbättra livssituationen för personer med NPF.

För att förbättra livet för människor med NPF behöver vi vara aktiva och informera om NPF på olika sätt. Det gör vi genom att samarbeta med andra föreningar, vara med i olika forum med representanter från olika delar av samhället och ha aktiv kontakt med olika kommunala politiker och tjänstemän.