Stadgar är en grundstomme i en ideell förening, det är föreningens regelverk. I stadgarna formuleras till exempel föreningens ändamål, demokratiska förhållningssätt, styrelsens sammansättning och årsmötets fasta punkter.  

Attention Sollentuna/Väsbys stadgar