Vi kan bjuda in föreläsare/föredragshållare om olika ämnen, det kan vara föreläsningar/webinar om:

  • skola,
  • uppväxt med NPF – egna berättelser,
  • samsjuklighet/beroende,
  • vilka rättigheter man har med NPF-diagnos,
  • hjälpmedel och stöd,
  • om NPF,
  • anhörigstöd

eller annat som kan vara till hjälp för oss som på olika sätt lever med diagnoser.

I vår Kalender kan du se om vi har någon föreläsning eller något webinar på gång!