Vi kan anordna tillfällen för samtal med olika teman där vi bjuder in någon som kan berätta och svara på frågor om t.ex.:

  • hjälpmedel/strategier i vardagen, skola eller arbetsliv,
  • anhörigstöd i kommun och region,
  • försäkringskassa
  • arbetsförmedling
  • stöd till studier och/eller arbete

eller annat som medlemmar efterfrågar.

I vår Kalender kan du se om vi har någon tema-träff på gång!