Attention Sollentuna/Väsby är en ideell lokalförening inom Riksförbundet Attention.
Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Styrelsens vision är att föreningens verksamhet skapas av medlemmarna.

En förening är vad medlemmarna gör den till. Ju fler medlemmar som bidrar till föreningens verksamhet desto mer kan vi göra.

Föreningens ändamål är:

  • Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Att stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka och tillvarata deras intressen.
  • Att skapa nätverk, stödgrupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta våra medlemmar.