Skolverket har tittat närmare på särskilt stöd i grundskolan

Sammanfattningsvis sätts särskilt stöd in för sent!

Det här är ingen nyhet för vårdnadshavare till barn med NPF, men det är bra att skolverket har tagit fram statistik på nationell nivå. Siffrorna är tydliga.

Läs mer på Riksförbundets sida…

Vill du påverka våra lokala politiker för att skolan ska bli bättre för våra barn? Hör av dig till oss! npf@sollentunavasby.attention.se