NPF-stöd i och för arbetslivet

Vill du som arbetsgivare öka förståelsen för vad NPF innebär? Vill du som har en NPF-diagnos få hjälp till att nå ännu längre i arbetslivet?

Det finns aktörer som är proffs på NPF och arbetslivet. Läs mer!