Vill du vara med och driva skolfrågor?

Det finns mycket att göra för att förbättra skolan för alla med NPF. Vi vill driva på förbättring i skolan!

Attention är en väl ansedd kunskapsresurs i skolvärlden och det är en tillgång i det lokala arbetet. Vill du vara med i arbetet med att förbättra våra skolor när det gäller NPF? Hör av dig till oss, vi behöver bli fler som driver detta gemensamt!

Vi arbetar helt ideellt med detta, i mån av tid och ork. Ju fler vi är desto mer kan vi göra!

npf@sollentunavasby.attention.se