Rapport från föreningskonferens

22-23 oktober var jag, ordförande Jonna Svensson, på den årliga föreningskonferensen.

Det är alltid lika härligt att träffa styrelsemedlemmar från landets alla hörn på ett och samma ställe. Vilken ideell kraft och vilket intresse att föra vårt arbete med NPF framåt! Man går därifrån med framtidshopp och ny energi!

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, inledde med att berätta om Attentions arbete och uppbyggnad.

Eric Donell, vice ordförande i Riksförbundet, fortsatte med att presentera socialstyrelsens nya riktlinjer. Regionens samordnare har fått pengar för att riktlinjerna ska implementeras. Allt material finns på Socialstyrelsens webbplats.

Därefter berättade Elisabeth Sundström Graversen (Kanslichef) och Matilda Berglund Calais (intressepolitisk talesperson) berättade om Attentions gedigna  intressepolitiska arbete som bland mycket annat innebär att svara på remisser och skrivelser, upprätthålla politikerkontakter, myndighetssamordning, att göra egna utspel och rapporter, skriva debattartiklar och skapa kampanjer. De gav även råd och tips på hur man kan påverka lokalt på olika sätt. Järfälla/Upplands-Bro berättade om sin enkätundersökning riktade till politiker inför valet som vi med fördel även kan använda efter valet. Den 5 dec kl. 18.30 kommer riksförbundet att hålla en medlemsföreläsning om intressepolitik.

Under helgen presenterade Riksförbundet sina pågående projekt. Klicka på länkarna så kommer du till filmer, tips och mer information.

Trots allt, om bemötande och även en föräldrakurs om trotssyndrom. 

Äldrelyftet, med syfte att motverka diskriminering och att utveckla verktyg som fungerar för äldre med NPF. Genom projektet har det startats samtalsgrupper i olika lokalföreningar där man har möjlighet att utbyta livserfarenheter, både positiva och andra tuffare.

Ung dialog, syftar till att placerade barn och ungdomar med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité i sin vård utanför hemmet. Som ett av projektets resultat har en utbildning till HVB-hem tagits fram.

Vägen tillbaka, vars syfte är att ge barn med NPF med problematisk skolfrånvaro och deras vårdnadshavare, en plattform för att få sina röster hörda.

Vägen vidare, för unga med NPF som varken arbetar eller studerar i åldern 16-29, UVAS.

Under dagarna utbytte vi erfarenheter, om styrelse- och föreningsarbete, i mindre grupper som sen delades i storgrupp. Det jag tar med mig är något jag vill att vi lägger vikt vid i vårt fortsatta föreningsarbete.

…att göra något är good enough

…att göra sådant man tycker är kul och intressant

…att inte lägga ribban för högt

…att samverka med andra föreningar och/eller anställda i kommunen

… att ha det bra tillsammans

Och det sista har vi verkligen haft denna helg!

Och kom ihåg att tillsammans är vi starka och att den gemensamma kraften kan förändra ett samhälle till att bli tillåtande och till ett samhälle med mångfald, för det behöver vi. Det kan ta tid, men vi är envisa!

Ha det gott! 🙂

Jonna Svensson