Har du gjort tankevändan?

Ett par goda exempel hur skolan kan fungera bättre för alla elever – även elever med NPF.

Riksförbundet Attention har en egen Youtubekanal – AttentionPlay. Där finns bl.a. filmen Få skolan att funka för elever med NPF. I filmen berättar Källbrinkskolan och ESS-gymnasiet hur det går att NPF-anpassa med ganska enkla medel.