Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyråns är ett arvsfondprojekt som fokuserar på att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter.

Projektet riktar sig till personer över 18 år med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Funktionsrättsbyråns två rådgivare har kompetens inom socialt arbete och juridik och kan bland annat:

  • Informera om rättigheter och funktionsrätt.
  • Hjälpa dig att ringa in problem.
  • Ge dig råd om hur du kan lösa problemet.
  • Hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp.

Läs mer…