Vi har stort behov av en valberedning!

En valberedning jobbar för att föreningen ska ha lämpliga kandidater att välja till styrelsen. Vi har saknat valberedning i flera år. Är du en person som kan tänka dig att ta kontakt med medlemmar för att hitta lämpliga styrelsemedlemmar? Hör av dig! npf@sollentunavasby.attention.se