Det finns hopp!

Välkommen på webinar med HOPPET och Navigator!

Datum & tid: Tisdag 23 november, klockan 18-19:30

Plats: Zoom, länk skickas 23 november efter klockan 12

Anmälan: Senast 23 november klockan 12, via e-post npf@attention-sollentunavasby.se


Hoppets målgrupp är unga (16-35år) som bor i någon av kommunerna Sollentuna, Upplands-Väsby eller Sigtuna och som har behov av samordnat stöd, har eller vill få kontakt med kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller vården. HOPPET:s uppgift är att stötta varje person så att hen känner sig redo att börja arbeta eller studera.

https://finsamsuvs.se/insatser/hoppet


Navigator – Sollentuna kommun är en stödverksamhet för kommunens unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar.
På Navigator arbetar ett team som samverkar med flera parter för att kunna erbjuda individanpassade insatser.


https://www.sollentuna.se/forskola–skola/studie-och-yrkesvagledning/

Under webinariet kommer du bland annat få:

  • En kort presentation om respektive verksamhet.
  • Information om hur vi samarbetar med olika kommunala enheter, med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården.
  • Veta hur du kommer i kontakt med någon av oss.
  • Möjlighet att ställa egna frågor.