Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöte!

När: 12 september, klockan 14-15:30

Plats: Zoom

Anmälan: Senast 11 september, kl. 12, till npf@attention-sollentunavasby.se

Dagordning

  1. Presentation av Attention. Hur Attention är organiserat och vad föreningen gör.
  2. Attention Sollentuna/Väsby – vad vill medlemmarna?
  3. Vad och hur kan vi i föreningen göra för att medlemmar ska kunna och vilja engagera sig i föreningen?